Preču atgriešana un atmaksa

1. Iegādāto preču atgriešana

1.1. Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsa, forma un citi parametri var neatbilst reālam preču izmēram, formai, krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

1.2. Vēloties atgriezt preci (-es), izmantojot atteikuma tiesības, pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, un ievadiet atgriešanas kodu, kas norādīts preču pasūtījuma lapā. Bez atgriešanas koda nav iespējas apstiprināt atgriešanas aktu, jāpievieno tas atgriežamajai precei un jāinformē par atgriešanu Pārdevējam pēc 3.2. punktā noteiktās kārtības.

1.3. Atgriežot preces, Pircējam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

1.3.1. atgriežamajai precei ir vēlams būt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;

1.3.2. prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;

1.3.3. prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu; lūdzam nebojāt etiķetes, neplēst aizsargplēves utt;

1.3.4. atgriežamajai precei ir jābūt tādas pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;

1.3.5. atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī aizpildīts atgriešanas dokuments;

1.3.6. Izmantojot atteikuma tiesības, tikai Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdevējs vērš uzmanību uz to, ka, konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, tas var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret Pircēju par Pārdevējam radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Pircēja rīcības rezultātā.

1.3.7. Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.  Preču atgriešanas maksa ir atkarīga no Pircēja izraudzītā piegādes pakalpojumu sniedzēja.

1.3.8. Par atgrieztu preci nauda atmaksājama, veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu. Ja pasūtījums tika apmaksāts caur ESTO, tad naudas atmaksa tiks veikta tādā pašā veidā.

1.4. Pircējs nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.5. Ja Pircējs atsakās no pirkšanas - pārdošanas līguma, visas Pircēja samaksātās summas, ieskaitot Pircēja apmaksātās piegādes izmaksas, tiek atmaksātas Pircējam. Ja patērētājs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākā parastā piegādes veida, ko piedāvā uzņēmums, uzņēmumam nav pienākuma atlīdzināt patērētājam izmaksas, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītās izmaksas.

1.6. Pārdevēja rekvizīti:

.......